Vikingene filte tennene

Publisert 2014-05-09

Vikingene var opptatt av hvordan de fremsto. De hadde vanligvis med seg kammer som de brukte flittig. De badet jevnlig og trimmet både hår og skjegg. Sagaene beskriver hvordan stormenn- og kvinner hadde flotte og fargerike klær som gjorde inntrykk på folk de møtte. Det er til og med beskrevet hvordan gulltråder ble vevd inn i sømmene. I utenlandske kilder er det vist til hvordan vikingene til tider var så flotte og gjorde så godt inntrykk på damene at det vakte bekymring for hva det kunne føre til. Men det som det har vært lite kjennskap til, inntil nylig, er at enkelte skandinaviske menn filte tennene sine, uten at man med sikkerhet kan si hvorfor.

Hvis det kun hadde vært påvist et enkelteksempel på en skandinav fra vikingtiden som hadde spor eller riller i tennene så kunne dette vært tolket et resultat av en enkelt persons uvane. Edvard Eikill som er både tidligere tannlege og dessuten har omfattende kjennskap til vikingtid (forfatter av Grim-trilogien og oversetter av klassiske sagaverk som Flatøybok og Fagerskinna, m.m.), sier at det ikke er uvanlig å se skader som følge av uvaner og dårlig tannpleie hos moderne pasienter. Men finner man et større antall levninger med klare markerte spor i tennene vil det være en helt annen sak. Han sier også at selv om han ikke har detaljert kjennskap om de forskjellige undersøkelsene, tror han at det er sannsynlig at de kan ha påført dette selv, uten at det har vært behov for spesialist. Eikill sier videre at dette ikke er noe som har vært gjort i en enkeltoperasjon, det har krevd gjentatt filing over lengre tid, men det har ikke vært en særlig komplisert eller vanskelig oppgave.


1668463_520_292.jpgDen svenske forskeren Caroline Arcini hos Riksantikvaren i Sverige har gjort et unikt funn. Hun har undersøkt tennene på et stort antall levninger av menn fra vikingtiden i Sverige og Danmark. Arcini har så langt påvist 76 tilfeller der skjelettene har horisontale spor i tennene sine, hvorav de fleste av ukjent årsak er funnet på Gotland til tross for at et betydelig antall av levningene stammer fra menn som opprinnelig ikke var derfra. Funnet er publisert i artikkelen Kopparsvik – ett märkligt gravfält från vikingatid. (2010).


digcghccArcini sier til The Happy Viking at forskningen fremdeles pågår og at hun har oppdaget flere med filte tenner under det videre arbeidet. Hun sier også at det er mulig at så mange som 10% av de mannlige vikingene kan ha hatt filte tenner. Osteologen går imot det som tidligere har vært antatt – at det har vært krigere som gjorde dette for å se fryktinngytende ut. Hun begrunner dette med at det er svært få av skjelettene som har skader som man ville vente å finne hos krigere som har vært i nærkamp. Arcini mener at en mulighet er at levningene i stedet stammer fra handelsmenn og at tennene kan ha blitt filt for å vise tilhørighet innad. Hun antar at det kan være spesialister som har utført slipingen av tennene siden funnene er såpass like og det kreves en viss fingerferdighet. Arcini mener at det mest sannsynlig også har vært benyttet fargestoff for å gjøre sporene enda tydeligere for andre.


Man kjenner til flere kulturer i Afrika, Asia og Amerika  der folk filer eller gjør andre modifiseringer på tennene sine. Men arkeologiske funn av vikinger er det første, og så langt man vet, eneste kjente tilfellet av dette fenomenet i Europa.


Det ble også gjort et meget uvanlig vikingtids-gravfunn i Dorset i Sørvest-England i 2009. Der ble det i alt funnet 54 skjeletter og 51 hodeskaller hvorav en hadde samme spor i tennene som levningene fra Gotland. Alle var halshugd, og hodeskallene lå samlet ved siden av skjelettene. De fleste av de avdøde var opprinnelig fra Sør-Skandinavia og det baltiske området.


viking-apocalypse-1Danske Dr. Britt Baillie ved Cambridge University, som dekket Dorset-utgravningen for National Geographic, sier til The Happy Viking at gravstedet er unikt på flere måter. Det er ikke funnet spor av klær, beltespenner eller andre personlige eiendeler. I avisartikler (BBC og andre) er det beskrevet som at de drepte var fratatt alle eiendeler og kledd nakne før de ble henrettet. Baillie sier at det selvsagt er en mulighet, men at man heller ikke kan se bort fra at likene har blitt plyndret i etterkant av massakren. De ble også henrettet forfra og med sverd. Begge delene er svært uvanlig.


bacdaacb Baillie sier at selv om man kan ikke si det med sikkerhet, er det en mulighet for at det var krigere som valgte å file spor i tennene sine. Hvis de i tillegg farget furene i tennene så ville det virke avskrekkende på fienden når de åpnet munnen og brølte i det de gikk i kamp. Furene er øverst i tennene i overkjeven og har derfor ikke vært synlige til vanlig. At man ikke med sikkerhet kan påvise skader fra nærkamp på skjelettene betyr ikke at man kan utelukke at de var krigere. De fleste skader var kjøttsår som ikke ville vise ved en utgravning, og hadde man større skader på skjelettet ville man ikke være i stand til å dra på raid. Faren for å dø av infeksjoner var også stor. Baillie sier at det også er en mulighet at de henrettede har vært «gisler». Når konger og stormenn gjorde en viktig avtale var det vanlig å utveksle gisler som sikkerhet for at den andre skulle holde sin del av avtalen. [Foto til venstre: Dorset-funnet]


teethSå hvorfor hadde skandinaviske vikinger disse unike trekkene? William Fitzhugh ved Smithsonian Museum sier til National Geographic (3. februar 2006) at vikingene kan ha fått idèen på sine mange reiser, muligens fra afrikanere som de har møtt på sine reiser til Spania og Middelhavet. Noen afrikanske kulturer filte imidlertid tennene sine slik at de fikk en spiss haitannlignende form. Andre har foreslått at vikingene kan lært praksisen av indianere i Nord-Amerika. Fitzhugh sier også at de eneste eksemplene han ellers kjenner til der mennesker har hatt horisontale spor i tennene er i området rundt The Great Lakes i grenseområdet mellom USA og Canada og fra dagens delstater Illinois, Arizona og Georgia. 


cdgdighc Det har kommet flere vitenskapelige funn i de siste årene som tyder på at vikingene hadde mer omfattende kontakt med nordamerikanske innfødte enn tidligere antatt. At det er slik vikingene har latt seg inspirere til å file tennene blir imidlertid avvist avCaroline Arcini. De gravene hun har undersøkt er fra 800 til 1050 e.Kr. Det vil si at de aller fleste er fra før oppdagelsen av Vinland rundt år 1000.

Britt Baillie sier at skandinavene ikke trenger å ha fått idèen fra andre. De kan like gjerne ha utviklet denne skikken på egenhånd. Mange andre kulturer over hele verden har kommet frem til samme idé uten å ha noen som helst kontakt med hverandre. Selv om man finner et likt fenomen i to atskilte kulturer, innebærer ikke dette nødvendigvis at fenomenet har spredd seg fra den ene til den andre.

Kommentarer


Tilbake til blogg


Følg Happy Viking

facebook.pngtwitter.pngyoutube.png