Slik forbereder du deg til en jobbintervju

Slik forbereder du deg til en jobbintervju

For å sikre suksess i et jobbintervju er det viktig å være godt forberedt. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hva du bør gjøre før, under og etter jobbintervjuet. Her er noen nøkkelmomenter å huske på:

Hovedpoeng

 • Forskning om selskapet
 • Forberedelse av svar på vanlige spørsmål
 • Gjennomgang av CV og søknad
 • Presentasjon av deg selv
 • Still relevante spørsmål

Før jobbintervjuet

Forskning om selskapet

Før du går til jobbintervjuet, er det viktig å gjøre grundig forskning om selskapet. Dette viser at du er interessert og engasjert i stillingen. Her er noen tips:

 • Besøk selskapets nettside og les om deres historie, verdier og produkter/tjenester.
 • Sjekk ut selskapets sosiale mediekanaler for å få en følelse av deres kultur og aktiviteter.
 • Les nyhetsartikler eller pressemeldinger om selskapet for å være oppdatert på deres siste utvikling.

Det å ha kunnskap om selskapet vil hjelpe deg med å svare på spørsmål på en mer målrettet måte og vise at du er godt forberedt.

Forberedelse av svar på vanlige spørsmål

Når du forbereder deg på å svare på vanlige spørsmål under jobbintervjuet, er det viktig å være grundig og reflektere over dine egne erfaringer og kvalifikasjoner. Her er noen tips for å hjelpe deg med å forberede deg:

 • Gjennomgå stillingsannonsen nøye og identifiser de viktigste kvalifikasjonene som arbeidsgiveren ser etter.
 • Tenk på konkrete eksempler fra tidligere jobber eller prosjekter der du har demonstrert disse kvalifikasjonene.
 • Øv på å formulere klare og konsise svar som tydelig viser hvordan dine erfaringer og ferdigheter er relevante for stillingen.

Husk at det er viktig å være autentisk og ærlig i dine svar. Unngå å gi generiske eller forberedte svar, og vær klar til å tilpasse svarene dine til de spesifikke spørsmålene du blir stilt.

Lykke til med forberedelsene!

Gjennomgang av CV og søknad

Når du forbereder deg til et jobbintervju, er det viktig å grundig gjennomgå CV-en og søknaden din. Dette vil hjelpe deg med å være godt forberedt på spørsmål om din erfaring, utdanning og ferdigheter. Her er noen tips for å gjennomgå CV-en og søknaden:

 • Sørg for at all informasjon er oppdatert og korrekt.
 • Fokuser på relevante erfaringer og prestasjoner.
 • Bruk stikkord og utheving for å fremheve viktige punkter.
 • Les gjennom søknaden og CV-en flere ganger for å sikre at det ikke er noen skrivefeil eller grammatiske feil.

Husk at CV-en og søknaden din er en viktig del av presentasjonen din under jobbintervjuet. Det er viktig å vise at du har brukt tid og omtanke på å lage en god søknad og CV.

Under jobbintervjuet

Presentasjon av deg selv

Under jobbintervjuet er det viktig å kunne presentere deg selv på en klar og overbevisende måte. Her er noen tips for å gjøre en god presentasjon:

 • Start med en kort introduksjon av deg selv, inkludert navn og bakgrunn.
 • Fokuser på relevante erfaringer og prestasjoner som er relevante for stillingen.
 • Bruk konkrete eksempler for å illustrere dine ferdigheter og kompetanse.
 • Vis entusiasme og engasjement for stillingen og selskapet.
 • Vær bevisst på kroppsspråk og tonefall, og sørg for å være profesjonell og positiv.

Husk at presentasjonen av deg selv er en mulighet til å vise hvorfor du er den rette kandidaten for jobben.

Lykke til med presentasjonen!

Still relevante spørsmål

Når du får muligheten til å stille spørsmål under jobbintervjuet, er det viktig å utnytte denne muligheten til å vise din interesse og engasjement for stillingen. Her er noen tips for å stille relevante spørsmål:

 • Fokuser på selskapet: Spør om selskapets visjon, verdier og fremtidsplaner for å vise at du har gjort grundig research.
 • Still spørsmål om teamet: Spør om teamets sammensetning, arbeidskultur og samarbeidsprosesser for å vurdere om du vil passe inn.
 • Utforsk karrieremuligheter: Spør om muligheter for videreutvikling, opplæring og karrierevekst for å vise at du er motivert for å vokse i rollen.

Husk at det er viktig å stille spørsmål som viser din interesse for stillingen og selskapet, samtidig som de er relevante for dine egne behov og ambisjoner.

Vis interesse og engasjement

Under jobbintervjuet er det viktig å vise interesse og engasjement for stillingen og selskapet. Her er noen tips for å vise din interesse:

 • Lytt nøye til intervjueren og vis at du er oppmerksom på det som blir sagt.
 • Still relevante spørsmål om selskapet, arbeidsoppgaver og karrieremuligheter.
 • Del dine egne tanker og ideer om hvordan du kan bidra til selskapets suksess.

Et godt tips er å forberede deg på forhånd ved å lese deg opp på selskapet og bransjen. Dette viser at du er motivert og interessert i stillingen. Husk også å være entusiastisk og positiv under intervjuet, og vis at du virkelig ønsker å få jobben.

Husk at din interesse og engasjement kan være avgjørende for å skille deg ut blant andre kandidater.

Lykke til!

Etter jobbintervjuet

Takk for intervjuet

Etter jobbintervjuet er det viktig å følge opp med en takk for intervjuet. Dette viser at du setter pris på muligheten til å bli vurdert for stillingen. En takkemail kan sendes til intervjueren innen 24 timer etter intervjuet. I takkemailen bør du kort oppsummere hvorfor du er interessert i stillingen og hvorfor du mener du er en god match. Du kan også nevne spesifikke punkter fra intervjuet som du ønsker å utdype eller presisere. Husk å være høflig og profesjonell i takkemailen. Etter å ha sendt takkemailen, er det viktig å evaluere og reflektere over intervjuet. Tenk gjennom hvordan du svarte på spørsmålene, hvordan du presenterte deg selv og hvilke inntrykk du fikk av selskapet. Dette kan hjelpe deg med å forbedre deg til fremtidige jobbintervjuer. Husk også å følge opp med eventuelle referanser eller dokumenter som ble bedt om under intervjuet.

Evaluering og refleksjon

Etter jobbintervjuet er det viktig å evaluere og reflektere over hvordan det gikk. Dette kan hjelpe deg med å forbedre deg til fremtidige intervjuer. Her er noen tips:

 • Gjør en oppsummering av intervjuet og noter ned hva som gikk bra og hva som kan forbedres.
 • Tenk på hvordan du svarte på spørsmålene og om det var noe du kunne ha svart annerledes.
 • Vurder også hvordan du opptrådte under intervjuet, inkludert din kroppsspråk og tonefall.
 • Ta med deg lærdommen fra intervjuet og bruk det til å forberede deg bedre til neste gang.

Husk at evaluering og refleksjon er en viktig del av læringsprosessen. Ved å være bevisst på dine styrker og svakheter kan du kontinuerlig forbedre deg som kandidat.

Lykke til!

Oppfølging og takkemail

Etter jobbintervjuet er det viktig å følge opp med en takkemail til intervjueren. Dette viser din takknemlighet for muligheten til å bli intervjuet og gir deg en sjanse til å uttrykke din interesse for stillingen på nytt. Her er noen tips for å skrive en effektiv takkemail:

 • Start med å takke intervjueren for tiden de har brukt på å intervjue deg.
 • Gjør en kort oppsummering av hvorfor du er interessert i stillingen og hvorfor du mener du er en god match.
 • Uttrykk din takknemlighet for muligheten til å lære mer om selskapet og teamet.
 • Hvis det ble diskutert spesifikke emner under intervjuet, nevn gjerne disse og uttrykk din interesse for å bidra i disse områdene.
 • Avslutt takkemailen med å uttrykke din entusiasme for å høre tilbake fra dem og at du ser frem til å fortsette samtalen.

Husk at det er viktig å være profesjonell og høflig i takkemailen, samtidig som du viser din personlighet og engasjement for stillingen.

Konklusjon

Å forberede seg godt til et jobbintervju er avgjørende for å øke sjansene for suksess. Ved å gjøre grundig forskning om selskapet, forberede svar på vanlige spørsmål og gjennomgå CV og søknad, kan du vise at du er godt forberedt og motivert. Under jobbintervjuet er det viktig å presentere deg selv på en profesjonell måte, stille relevante spørsmål og vise interesse og engasjement. Etter jobbintervjuet bør du takke for muligheten, evaluere og reflektere over intervjuet, og følge opp med en takkemail. Ved å følge disse stegene kan du øke sjansene for å imponere arbeidsgiveren og sikre deg drømmejobben.

Frequently Asked Questions

Hvordan kan jeg forberede meg til et jobbintervju?

Du kan forberede deg til et jobbintervju ved å gjøre forskning om selskapet, forberede svar på vanlige spørsmål og gå gjennom CV og søknad.

Hva slags spørsmål kan jeg forvente under et jobbintervju?

Under et jobbintervju kan du forvente spørsmål om din erfaring, ferdigheter, motivasjon og hvordan du håndterer ulike arbeidssituasjoner.

Hvordan bør jeg presentere meg selv under et jobbintervju?

Når du presenterer deg selv under et jobbintervju, bør du være tydelig, profesjonell og fokusere på relevante erfaringer og ferdigheter.

Er det viktig å stille spørsmål under et jobbintervju?

Ja, det er viktig å stille relevante spørsmål under et jobbintervju for å vise interesse og engasjement for stillingen og selskapet.

Hva bør jeg gjøre etter et jobbintervju?

Etter et jobbintervju bør du sende en takkemail til intervjueren, evaluere og reflektere over intervjuet, og følge opp med eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Hvor lang tid tar det vanligvis å få svar etter et jobbintervju?

Tiden det tar å få svar etter et jobbintervju kan variere, men vanligvis kan det ta noen dager til flere uker avhengig av selskapet og rekrutteringsprosessen.

Hvordan holde motivasjonen oppe på jobb
Næring

Hvordan holde motivasjonen oppe på jobb

  Motivasjon på arbeidsplassen er avgjørende for å opprettholde produktivitet og trivsel blant ansatte. I denne artikkelen vil vi utforske ulike strategier for å holde motivasjonen oppe på jobb og skape en balansert arbeidsplasskultur. Key Takeaways Motivasjon og produktivitet pÃ¥ arbeidsplassen Finn mening i arbeidet Et meningsfylt arbeid kan være avgjørende for motivasjon og arbeidsglede. Når vi føler at […]

  Bruk sosiale medier til å booste karrieren din
  Næring

  Bruk sosiale medier til å booste karrieren din

   Sosiale medier har blitt et kraftig verktøy for å booste karrieren din. Ved å utnytte plattformene riktig kan du øke synligheten din, nå ut til riktig publikum og skape muligheter. I denne artikkelen vil vi utforske hvordan du kan bruke sosiale medier til å ta kontroll over din profesjonelle utvikling. Vi vil se på hvordan […]

   Nyansettelser Hvordan rekruttere og beholde talenter
   Næring

   Nyansettelser: Hvordan rekruttere og beholde talenter

    Rekrutteringsprosessen er en avgjørende fase i å tiltrekke og ansette de beste talentene til organisasjonen. Det er viktig å ha en strukturert tilnærming til rekruttering, som inkluderer identifisering av behov, valg av rekrutteringsmetoder og effektiv onboarding og integrering. En god rekrutteringsprosess sikrer at riktig kompetanse og erfaring blir vurdert, og at kandidatene blir godt informert […]