Image
Image

Glima demonstration in Normandie

Publisert av Bård Titlestad

Watch out! The vikings are coming!

Publisert av Per Arne Drangsholt

Hvor kom fremstillingen av vikinger med hornede hjelmer fra?

Image

publisert av Per Arne Drangsholt

Publisert 2014-05-28

historie, populærkultur

(Photo: Amerikansk fotball-supportere fra Viking World Order. Workingpressphotoagency.com/)


Mye kan tyde på at dette bildet av vikingene har sin opprinnelse i 1800-tallets populærkultur. Men reelle historiske kilder og funn av hjelmer, om enn ikke fra vikingtid, kan også ha inspirert kunstnere og illustratører. På 1800-tallet var det et økende marked for bøker og magasiner med spennende historier, og man skal ikke se bort fra at en del gjorde da som nå, la til og trakk fra for å krydre beskrivelsene og fortellingene.Les mer