Image
Image

Glima demonstration in Normandie

Publisert av Bård Titlestad

Watch out! The vikings are coming!

Publisert av Per Arne Drangsholt

Flatøybok – Den nye fortellingen om Norges historie

Image

publisert av Torgrim Titlestad

Publisert 2014-11-26

artikler, historie, forskning, kulturvern

Her er professor Torgrim Titlestads foredrag under lanseringen av Flatøybok i Litteraturhuset, 28.10.2014. Titlestad mener Flatøybok er et "immaterielt Osebergskip" og at vi kun kan få full innsikt i de skattene som skjuler seg mellom permene ved å se verket som en helhet. 

Les mer

Hvor kom fremstillingen av vikinger med hornede hjelmer fra?

Image

publisert av Per Arne Drangsholt

Publisert 2014-05-28

historie, populærkultur

(Photo: Amerikansk fotball-supportere fra Viking World Order. Workingpressphotoagency.com/)


Mye kan tyde på at dette bildet av vikingene har sin opprinnelse i 1800-tallets populærkultur. Men reelle historiske kilder og funn av hjelmer, om enn ikke fra vikingtid, kan også ha inspirert kunstnere og illustratører. På 1800-tallet var det et økende marked for bøker og magasiner med spennende historier, og man skal ikke se bort fra at en del gjorde da som nå, la til og trakk fra for å krydre beskrivelsene og fortellingene.Les mer

17. mai 2014: Gratulerer med dagen!

Image

publisert av The Happy Viking

Publisert 2014-05-17

historie, kulturvern

I samband med grunnlovsjubileet og 17. mai-feiringen ble Torgrim Titlestad invitert til å holde 17. mai-talen i Sola Kulturhus. Titlestad brukte anledningen til å minne publikum om grunnlovens- og demokratiets norrøne røtter. The Happy Viking legger her ut talen i sin helhet. 

Les mer

Mektige jarler på Lade

Image

publisert av Frans-Arne Stylegar

Publisert 2013-11-13

historie, forskning

De hadde ikke kongenavn, men de representerte en del av styringseliten i det norrøne samfunnet. Ladejarlene var en av de mektigste slektene i hele den klassiske sagaperioden, fra Harald Hårfagre til Olav den hellige. I denne artikkelen setter arkeolog Frans-Arne Stylegar søkelyset på Ladejarlene som hadde sitt maktsentrum i Trøndelag -  eller “hofuð Noregs”, Norges hjerte, heter det I sagahåndskriftene Fagerskinna og Morkinskinna.

Les mer